Poradnik – jak przejść przez proces budowlany w 6 krokach – domy modułowe i prefabrykowane

W tym krótkim poradniku wyjaśniamy w sposób możliwie najprostszy etapy procesu budowlanego. W przypadku domów modułowych i prefabrykowanych  BOXHOME (ale również każdej innej technologii budowlanej) obowiązują absolutnie te same przepisy. Chciałbym dzisiejszym wpisem pomóc Wam w zrozumieniu tego procesu i co istotne w złapaniu perspektywy czasowej i kolejności etapów, przez które należy przejść, aby na koniec szczęśliwie postawić dom. Naszą filozofią w BOXHOME jest to, że pomagamy naszym Klientom w całym przebiegu prac i zadań, przygotowujemy dla nich dokumentację w zakresie np. wniosku o warunki zabudowy, zgłoszenia czy pozwolenia na budowę, a także udostępniamy swoją wiedzę oraz naszych architektów tak aby cały proces był możliwie jak najłatwiejszy.

Krok 1 - Zakup działki
Znajdź działkę budowlaną. W zakresie gruntów w Polsce możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami:

1.    Działka objęta jest MPZP (Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Znajdziesz tam wiele ważnych informacji dotyczących wytycznych w zakresie budowy domu, m.in takich jak: stopień nachylenia połaci dachowej, odległość zabudowy od krańca działki, szerokość elewacji frontowej itp.
2.    Działka nie jest objęta MPZP - oznacza to, że przed rozpoczęciem procesu budowlanego będziesz musiał / musiała wystąpić o WZ (warunki zabudowy) . Przed zakupem działki warto upewnić się jakie warunki zabudowy wydawane są przez właściwy dla działki urząd w okolicy.

Krok 2 - Wybór projektu domu
Znajdź dla siebie odpowiedni projekt. Najlepsze projekty to takie, które są przygotowywane indywidualnie czyli skrojone na miarę. Mamy wtedy pełną możliwość ingerencji w układ funkcjonalny, stylistykę budynku, a to wszystko adekwatnie do działki na której powstanie nasz dom. W przypadku rozwiązań jakie oferujemy w BOXHOME przygotowujemy projekty koncepcyjne i wykonawcze domów. W tej sytuacji otrzymujecie dedykowanego od nas architekta, który prowadzi Wasz projekt.  Jeśli zdecydujecie się na budowę domu przez naszą firmę to projekt koncepcyjny otrzymacie gratis.

Projekt domu możecie zamówić również u każdego innego architekta - warto w takim przypadku uzgodnić z nami wytyczne w zakresie technologii modułowej i prefabrykowanej. Można również skorzystać z gotowego projektu, ale tutaj należy być ostrożnym. Gotowe projekty nie są pozbawione wad (mogę nie uwzględniać wszystkich oczekiwań), a należy również pamiętać o dodatkowym koszcie dostosowania tego projektu do specyfiki działki lub potrzeb.

 

Krok 3 (opcjonalnie) - Wystąpienie o warunki zabudowy
Dla części działek w Polsce nie został uchwalony MPZP, w związku z tym, należy wystąpić o dokument, który będzie określał warunki zabudowy (WZ) - inaczej mówiąc będzie on informacją urzędową co w danym miejscu można wybudować. Aby otrzymać WZ należy złożyć wniosek, który należy pobrać we właściwym dla lokalizacji działki urzędzie. Do wniosku należy dołączyć:

  • opis inwestycji obejmujący sposób uzbrojenia terenu,
  • kopię mapy zasadniczej (do uzyskania w Starostwie Powiatowym lub Wydziale Geodezji Urzędu Miasta / Gminy),
  • informacje o rodzaju mediów i sposobie ich przyłączenia (do uzyskania w zakładzie: energetycznym, gazowniczym, wodociągów i kanalizacji)
  • parametry budynku wraz ze wstępnym projektem

Okres oczekiwania na WZ może wynieść nawet do 2 miesięcy. W wielu miejscach trwa to szybciej, a rzeczywisty czas zależy od danego urzędu, ilości spraw itd.

 

Krok 4 - Przygotowanie projektu wykonawczo-budowlanego
Przed przystąpieniem do projektu należy u odpowiednich specjalistów zamówić dwa opracowania:

1. U geodety z uprawnieniami zamów mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1: 500
2. U geologa z uprawnieniami zamów badanie warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję. Jest to niezbędne do zaprojektowania fundamentów z uwzględnieniem np.  możliwości podpiwniczenia budynku. Ten aspekt jest istotny w przypadku domów modułowych BOXHOME, gdyż w przypadku sprzyjających warunków gruntowych możliwe jest osadzenie modułów na stopach fundamentowych.

Jeśli projekt zamawiasz w BOXHOME, to w naszym przypadku przygotowanie projektu budowlanego trwa około 3-4 tygodni.

 

Krok 5 - Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
Przygotowanie pełnego projektu budowlanego pozwala nam na rozpoczęcie ostatnich formalności związanych z inwestycją. W chwili obecnej dla domów jednorodzinnych istnieją dwa tryby, które pozwolą nam na budowę domu.

1. Tryb pierwszy to zgłoszenie - w tej opcji zgłaszamy całą dokumentację do właściwego urzędu, który ma 30 dni na przedstawienie nam ewentualnych uwag. Jeśli tego nie zrobił, mamy zielone światło aby rozpocząć prace.

2. Tryb drugi to pozwolenie na budowę - w tej opcji również zgłaszamy dokumentację do właściwego urzędu. Prawo budowlane mówi o tym, że urząd powinien takie zezwolenie wydać niezwłocznie, jednak ma na to nie więcej nić 65 dni.

W obu przypadkach przed rozpoczęciem budowy albo montażu domu należy o tym fakcie poinformować powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

 

Krok 6 - Stawiamy dom
Teraz zaczyna się kolejne wyzwanie 🙂 Jednak ten krok może być łatwy i przyjemny. W przypadku domów modułowych oraz domów prefabrykowanych BOXHOME proces budowlany jest skracany o 40 do 70 % czasu w porównaniu z budową klasyczną. Twoje zaangażowanie przy tym ograniczone jest do minimum.

Jeśli masz pytania - napisz do mnie.
Tomasz Teresak, t.teresak@boxhome.eu

Comments are closed.