Jakie są różnice między kontenerem a modułem? Diametralne !

Bardzo często w powszechnej świadomości pojawia się skojarzenie, że budownictwo modułowe to budownictwo kontenerowe. Tymczasem budynki budowane w oparciu o moduły są zupełnie innym produktem niż te oparte o kontenery. Skąd biorą się te skojarzenia? Zwykle wynikają z niewiedzy. Spróbujmy wobec tego to wyjaśnić, a punktem wyjścia w tej historii będzie właśnie kontener - wynaleziony i przeznaczony do transportu towaru.

KONTENERY
Za pomysłodawcę idei wykorzystania kontenera w transporcie ładunków uważa się amerykanina Malcoma McLean’a. W 1955 roku zainwestował swój majątek w przebudowę tankowca na pierwszy w świecie kontenerowiec. W marcu 1956 roku statek (nazwany Ideal X) wypłynął w swój pierwszy rejs z ładunkiem 35-stopowych kontenerów.

W latach pięćdziesiątych wzrastająca koniunktura gospodarcza powodowała zwiększenie obrotu towarami. Małe, drobne towary wymagały kosztownych i czasochłonnych manipulacji przeładunkowo-składowych. Kontener, który umożliwiał zgromadzenie w nim i pogrupowanie tych drobnych partii znalazł szybko zastosowanie i zaoferował szereg korzyści.
10 lat od debiutu Ideal X wodowano pierwszy specjalistyczny statek przeznaczony wyłącznie do przewozu kontenerów. W kwietniu 1966 roku przypłynął z USA do Europy, przywożąc na pokładzie 226 kontenerów.

Tak więc zazwyczaj na hasło kontener pojawia się nam w głowie słuszne skojarzenie kontener morski. Obecnie na świecie są transportowane drogą morską i lądową setki milionów kontenerów.

KONTENER (DEFINICJA):

  • trwałe urządzenie transportowe o konstrukcji gwarantującej wielokrotne użycie,
  • jego konstrukcja umożliwia przewóz jednym lub wieloma środkami transportu bez konieczności przeładowywania zawartego w nim ładunku,
  • jest odpowiednio wyposażone, w celu ułatwienia mocowania, manipulowania oraz przeładunku

Standaryzacja transportu (dostosowanie statków, dźwigów, pojazdów) sprawiła, że istnieją raptem dwa podstawowe odmiany kontenera, tzw. 20sto i 40sto stopowy. (plus kilka ich wariantów). W chwili obecnej praktycznie nie produkuje się kontenerów morskich pod dany wymiar.

Ktoś zada pytanie, a co kontenery morskie mają wspólnego z budownictwem? Otóż poniekąd mają. Rosnące potrzeby transportowe sprawiły, że wyprodukowano na. świecie miliardy kontenerów. Największym producentem są Chiny. Widzimy je wszędzie… na placach, przy drogach, na terenie magazynów. Często opuszczone, pordzewiałe… W pewnym momencie ludzie pomyśleli: skoro konstrukcja jest silna i wytrzymała, to czemu nie znaleźć dla niego innego zastosowania niż tylko handel? W ten sposób kontenery weszły w inny wymiar. Od jakiegoś czasu można w nich teoretycznie mieszkać, można z nich prowadzić handel, czy uruchomić w ich wnętrzu restaurację. Pojawiły się na rynku firmy (pierwsze w Stanach Zjednoczonych), które zaczęły się zajmować adaptacją kontenerów morskich właśnie pod te potrzeby.

Na czym to polega? Firma przejmuje bądź kupuje na ogół używany kontener morski, powiedzmy, że za 1/3 jego nominalnej wartości. Jego konstrukcja jest prosta. Ściana z blachy falistej, dach i podłoga. Aby z tego zrobić obiekt trzeba wstawić okna, drzwi, a więc wycina się w tej blasze otwory. Na ogół taki obiekt należy zaizolować, a więc dodaje się np. Wełnę mineralną. Trzeba również zrobić instalacje, wod-kan, elektryczną, itp. Bardzo często więcej w tym procesie jest przerabiania, usuwania, wycinania, niż tworzenia. Sama konstrukcja również wymaga odpowiedniej konserwacji. Na ogół jest mocno „zmęczona” latami pracy na kontenerowcach. Stąd słowo adaptacja jest trafnym określeniem, a z budownictwem ma to niewiele wspólnego.

MODUŁY
Forma kontenerów jako tzw. konstrukcji samonośnych i doskonałych do operowania dźwigiem oraz do transportu zainspirowała ludzi to budowy modułów - produktu, który znalazł swoje zastosowanie w profesjonalnym produkcie, w kategorii jaką jest szeroko pojęta prefabrykacja. Ich podstawowe przeznaczenie to nie transport materiałów, a budownictwo. To właśnie kształt (prostopadłościan) i samonośna konstrukcja są jedynym podobieństwem z produktem omówionym w pierwszej części tego wpisu.
Konstrukcje modułów są obecnie dwie: stalowa oraz drewniana (obie oferowane przez BOXHOME). W obu przypadkach są samonośne, niezwykle wytrzymałe i długowieczne. Proces ich budowy łączy w sobie kilka dyscyplin, które są częścią budownictwa.

Zastosowanie modułów w budownictwie wiąże się prefabrykacją, czyli przygotowywaniem materiałów i elementów budowy w taki sposób, aby:

  • jest to konstrukcja w formie prostopadłościanu przygotowana na linii fabrycznej służąca do stawiania obiektów budowlanych
  • budowa jego umożliwia przewóz jednym lub wieloma środkami transportu
  • jest zbudowany i wyposażony w standardowe materiały budowlane dostępne na rynku (w zależności od stopnia prefabrykacji)

W chwili obecnej budownictwo modułowe w Polsce przechodzi dynamiczny rozwój. Zapotrzebowanie na ten system budowlany jest wielkie, gdyż doskonale odzwierciedla współczesne potrzeby.

System modułowy umożliwia realizacje zarówno małych inwestycji (domki, domy) jak i znajduje swoje zastosowanie przy średnich oraz dużych (sklepy, przychodnie, biura, hotele, garaże, szkoły, przedszkola i wielu wielu innych). Końcowy obiekt niczym nie różni się od wybudowanego klasycznie, a niejednokrotnie przewyższa go parametrami, a korzyści są niebagatelne.

Krzysztof Kozak, k.kozak@boxhome.eu

Comments are closed.