Planujesz budowę? Poznaj najważniejsze pojęcia!

Projekt koncepcyjny - jest to wstępny projekt, którego celem jest określenie koncepcji budynku, tj. funkcji i metrażu poszczególnych pomieszczeń, bryły budynku oraz lokalizacji na działce Klienta. Na tym etapie nie wchodzi się w szczegółowe rozwiązania techniczne i budowlane. Projekt koncepcyjny zawiera rzuty (schematy) powierzchni mieszkalnej oraz uproszczone wizualizacje bryły budynku. Celem projektu jest stworzenie koncepcji budynku zgodnie z oczekiwaniami Klienta, ale również z uwzględnieniem specyfiki jego działki, warunków zabudowy (WZ) lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni (MPZP). Projekt koncepcyjny jest dobrą bazą do przygotowania kosztorysu inwestycji.

Projekt budowlany - jest to dokumentacja wymagana prawem przygotowana przez architektów oraz projektantów branżowych z uprawnieniami, na które składa się: część architektoniczno-budowlana (z uwzględnieniem branży konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej) oraz projekt zagospodarowania działki, z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami. Projekt budowlany jest konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy).

Projekt wykonawczy - stanowi uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie szczegółowych rozwiązań niezbędnych do wykonania budynku, stanowi wskazówkę w zakresie detali istotnych dla wykonawcy obiektu.

Badanie geodezyjny gruntu - jest to badanie, które należy zamówić u geologa. Jego celem jest przygotowanie raportu o stanie gruntu, na którym ma być realizowana inwestycja budowlana. Badanie jest niezbędne m.in. do określenia rodzaju fundamentu, co stanowi obowiązkowy punkt projektu budowlanego.

Mapa do celów projektowych - jest to mapa, którą należy zamówić u geodety. Jest ona niezbędna do wykonania projektu zagospodarowania działki dla danego obiektu, z uwzględnieniem lokalizacji budynku na działce, przyłączy, komunikacji czy zieleni. Jest to element projektu budowlanego Twojej inwestycji.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - akt prawa miejscowego uchwalony przez samorząd, który określa przeznaczenia terenu, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie wytyczne z MPZP muszą być uwzględnione w projekcie budowlanym Twojej inwestycji.

Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) - decyzja administracyjna która definiuje to, co można wybudować na działce, na której planujemy inwestycje, wydawana w sytuacji w której wspomniana działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy są podstawą i listą wytycznych, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym.

Pozwolenie na budowę. Oznacza decyzję administracyjną wydawaną na podstawie wniosku o pozwolenie na budowę zawierającego projekt budowlany, która formalnie daje możliwość rozpoczęcia budowy, (uwzględniając konieczność zgłoszenia rozpoczęcia budowy do inspektora nadzoru budowlanego). Organ administracyjny jest zobowiązany wydać pozwolenie na budowę w przeciągu 60 dni od zgłoszenia od złożenia projektu budowlanego.

Zgłoszenie robót budowlanych. Uproszczona procedura, która umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych w odniesieniu do obiektów o małym stopniu skomplikowania, określonych precyzyjnie w prawie budowlanym (np. budowa wiat, budynków gospodarczych, przydomowych oczyszczalni ścieków, garaży, altan, ale i również budynków jednorodzinnych jeśli obszar ich oddziaływania zmieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane). Procedura polega na zgłoszeniu odpowiedniej dokumentacji do urzędu i oczekiwaniu do 30 dni na tzw. milczącą zgodę. Po upływie tego czasu jeśli urząd nie wyrazi sprzeciwu (oraz po zgłoszeniu chęci rozpoczęcia budowy do inspektora nadzoru budowlanego), można rozpoczynać prace na działce inwestycyjnej.

Budowa. Jest to proces wykonania nowopowstającego obiektu.  Ten termin dotyczy również rozbudowy, nadbudowy, czy odbudowy istniejących obiektów.

W BOXHOME prowadzimy dla Państwa proces inwestycyjny kompleksowo.

Comments are closed.